Ki vagyok én?!

Nyomtatás

logoMessziről jöttem. Onnan, ahonnan mindannyian. Bűnben születtem, és csak elvétve tapasztalhattam meg az önfeláldozó, mindent odaadó szeretet csodáját. Vágytam ebben élni mindig. Örökké. De emberi módon próbáltam elérni ezt. S nem hogy közelebb kerültem volna Ahhoz, Aki megtestesíti mindazt, amire vágytam, de egyre inkább távolodtam Tőle. Mert nem lehet emberi erőfeszítéssel elérni azt, amit csak Isten adhat. Nem lehet gőggel, és keménységgel a szívünkben elvárni a csodát. Össze kell roskadnunk bűneink terhe alatt, hogy végre felkiálthassunk az élő Istenhez. Aki már várja közeledésünket, és csak arra vár, hogy átölelhessen bennünket.

Az én életemben is eljött az a pillanat, amikor minden út le volt zárva előttem, de kitárult a mennyei lehetőség. Sötét, bűnös szívemre egy fénysugár vetült. Jézus Krisztus szólított meg. S tudtam akkor, abban a pillanatban, hogy nincs más út, hogy életem a helyére kerüljön, és mindig vágyódó szívem lecsendesedjen, csakis Őáltala.

Sebeimet, melyek ellepték szívemet, Jézus kötözte be. Az Ő jelenléte töltötte be azt az űrt, ami addig soha nem hagyott nyugodni. Benne megnyugodtam, és szeretve lettem. S Vele, szeretni is könnyebb lett.

"Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus." Fil 3,12