gy6777

Priszka boltja

NyomtatásE-mail

priszka

Keresztyén kreatív kézimunka - szívvel-lélekkel!

S hogy miért Priszka? Hadd álljon itt pár sor maguktól az alkotóktól:

 

A válasz megértéséhez tudnunk kell:

ki volt Priszka?

Az Igében az Apostolok cselekedetiről írt könyvben és Pál leveleiben olvashatunk róla.

Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk,  és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük; ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak.

Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priszcillával és Akvilával együtt

Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priszcilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Apcsel. 18:1-3, 18, 24-26

Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Róma 16:3-5

Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. 1.Kor.16:19

Köszöntsd Priszkát és Akvilát… 2.Tim. 4:19

Amit megtudhatunk Priszkáról ezekből az igeszakaszokból, nagyon kevés, de annál fontosabb.

- Pál először a közös mesterség, a sátorkészítés útján került kapcsolatba vele és férjével, együtt dolgoztak, miközben hirdették az Igét

- majd az apostoli szolgálatban is Pál támogatóivá, munkatársaivá váltak

- életük kockáztatásával is támogatták Pált a szolgálatban

- jól ismerték Isten útját: Apollós, az Írásokban jártas, művelt férfi tanítóivá váltak

- házuknál gyülekezet növekedett

Akvilát és feleségét Priszkát rendhagyó módon mindig együtt említi az Ige. Szinte egy egységként kezeli őket. Priszka ezt minden bizonnyal odaszánt életével és szolgálatával “érdemelte ki.” A megélhetésért végzett munka – a sátorkészítés – mellett tevékeny  támogató szerepet vállalt az apostoli munkában és otthona megnyitásán keresztül a gyülekezet építésében is.

Ez a mi célunk is: a megélhetésért végzett  munka közben és munkánk eredménye által Krisztust hirdetni.
Oldalainkon és portékáinkon keresztül reméljük, hogy Te is jobban megismered őt és bátorítást kapsz az Ő követésére!
Örülünk, hogy itt vagy! 

Jó böngészést a polcokon! Reméljük találsz kedvedre valót!

Kamilla és Zsuzska

eXTReMe Tracker