gy6777

Zarándoknak...

NyomtatásE-mail

imadsag01Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten,

Ki előttök mentél tüzes oszlop képben,

Ígéret földére vezérelvén szépen,

Kalauzok voltál minden szerencséken.

 

Te adtál csillagot három szent királynak,

Vezérül is angyalt ifjú Tóbiásnak,

És Heródes előtt futó Máriának,

Te voltál vezére minden zarándoknak.

 

Könyörgök, nékem is hogy légy már vezérem,

Mert, ím, bujdosni űz nagy bú és szemérem;

Én Istenem, ebben ne vesszen el vérem,

Őrizz meg gonosztól, felségedet kérem!

 

Építs fel elmémet az jó bölcsességgel,

Szívemet pediglen hittel, merészséggel,

Bujdosó fejemet töredelmességgel,

S te adtad lelkemet buzgó könyörgéssel!

 

Jártomban-költömben hogy csak reád nézzek,

Búmban, örömemben reád figyelmezzek,

S jó, gonosz szerencsét csendesen viseljek,

Soha semmi helyen el ne felejtselek.

 

Balassi Bálint: Zarándoknak vagy bujdosónak való ének (részlet)

eXTReMe Tracker